Mở một tài khoản ngân hàng

Nhận tiền mặt tại Việt Nam một cách dễ dàng với mạng lưới máy ATM rộng tại các thành phố lớn. Bạn có thể mở một tài khoản ngân hàng bằng USD hoặc bằng Đồng Việt Nam tại một trong những ngân hàng sau đây.

Ngân hàng nội địa:

Tên

Website

Techcom Bank

http://www.techcombank.com.vn

Vietcom Bank

http://www.vietcombank.com.vn

Asia Commercial Bank (ACB)

http://www.acb.com.vn

Agribank Vietnam

http://www.agribank.com.vn


Ngân hàng quốc tế:

Tên

Website

Australian New Zealand (ANZ) Vietnam

http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/

HSBC Vietnam

http://www.hsbc.com.vn/1/2/home

Shinhan bank - Hochiminh City Branch

https://www.shinhan.com.vn/

Standard Charterd Bank- Hochiminh City Branch

https://www.sc.com/vn/en/

OCBC Bank- Hochiminh City Branch

https://www.ocbc.com/business-banking/large-corporates/international-presence.html

May Bank- Hochiminh City Branch

http://www.maybank.com/en/worldwide/all-countries/vietnam.page