Đăng kí Đầu tư

Để đăng kí xin Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1
Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư để thành lập một Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty này.

Bước 2Giấy chứng nhận đầu tư được cấp cho một nhà đầu tư nước ngoài phải qua thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra, tùy thuộc vào quy mô vốn / lĩnh vực đầu tư của các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước 3
Đối với dự án thuộc diện đăng kí, nhà đầu tư nước ngoài có thể được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 7-14 ngày làm việc kể từ ngày nộp tài liệu hoàn chỉnh.

Lưu ý Đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư mà đã có tiền lệ, Cơ quan cấp phép của tỉnh Bình Dương có thể xem xét và ban hành Giấy chứng nhận đầu tư mà không tham khảo ý kiến của các Bộ khác có liên quan trong vòng 1-2 tuần.

Hồ sơ để xin Giấy chứng nhận đầu tư

1. Đơn xin Giấy chứng nhận đầu tư
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư / các bên liên doanh
3. Văn bản xác nhận điều kiện tài chính của nhà đầu tư / các bên liên doanh, chẳng hạn như Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất hoặc Thư Giới thiệu của Ngân hàng
4. Tài liệu của công ty
5. Các tài liệu khác, tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư, ví dụ: chứng minh pháp lý cho thấy quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển bất động sản; chứng chỉ chuyên môn trong các dịch vụ môi giới bất động sản, vv


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web của Ban Quản lý các KCN Bình Dương: http://kcn.binhduong.gov.vn/