khác

PITP tiếp tục cải thiện tiêu chuẩn của mình để đáp ứng tăng trưởng không ngừng của cộng đồng trong Khu, sáng tạo thêm tòa cao ốc với không gian kinh doanh và nhiều tầng thương mại, tạo thêm nhiều tụ điểm ăn uống, các tiện nghi giải trí và thuận tiện .