Nhà xưởng cho thuê tại PITP

Nhà xưởng cho thuê

Nhà xưởng xây sẵn hoàn thiện hạ tầng bao gồm khu vực sản xuất và khu vực văn phòng.
Diện tích linh hoạt từ 1300m2 trở lên, có thể nhận ngay và đưa vào hoạt động ngay khi hoàn thiện trang thiết bị.
Thông số kỹ thuật nhà xưởng xây sẵn: RBF Specs.pdf


Nhà xưởng cho thuê tại PITP


Nhà xưởng cho thuê tại PITP


Nhà xưởng cho thuê tại PITP


Nhà xưởng cho thuê tại PITP