Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

Tọa đàm về Hợp đồng thương mại và Pháp luật lao động

Tọa đàm về Hợp đồng thương mại và Pháp luật lao động dành cho các nhà đầu tư đã được Khu công nghiệp Protrade (PITP) và công ty TNHH luật LHLEGAL tổ chức vào thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2018.

Tọa đàm bao gồm 2 chủ đề:

- Hợp đồng thương mại với các điểm chính: Các điểm không thể thiếu khi tham gia Hợp đồng thương mại; Các trường hợp Hợp đồng thương mại không hợp lệ, hậu quả pháp lý và các biện pháp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn; Một số tranh chấp hợp đồng thương mại điển hình và giải quyết thực tế;

- Luật Lao động với nội dung cụ thể: Các điểm nổi bật về việc làm cho nhân viên người nước ngoài; Cách xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật; Một số tranh chấp lao động điển hình và giải quyết tranh chấp.